fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
E-mail: reditelstvi@msrymarov.cz

  •   O nás  •    Kontakty  •    Dokumenty  •    Jídelníček  •    Ochrana osobních údajů  •    Veřejné zakázky  •   

Šablony III.

Operační program věda, výzkum a vzdělávání – „Vzděláváme se pospolu III.“ 2020 - 2022

Již potřetí Mateřská škola Rýmařov, příspěvková organizace, využila výzvu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a předložila projektovou žádost řídícímu orgánu operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) k výzvě Podpora škol formou projektů zjednodušovaného vykazování – Šablony III. pro MŠ a ZŠ. Na základě této žádosti byl schválen projekt „Vzděláváme se pospolu III.“.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022868

Cílem projektu je zvýšení kvality  předškolního vzdělávání a usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Dalším cílem je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, které vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí. Projektové vzdělávání, které bude mateřská škola prostřednictvím projetu Šablony III. rozvíjet, klade důraz na aktivizační a kreativní metody vzdělávání a na praktickou využitelnost poznatků, zahrnuje metody kooperativního učení, vede k samostatnosti a rozvoji kritického myšlení dětí. Cílové skupiny projektu jsou děti v předškolním vzdělávání a pedagogičtí pracovníci školy.

Projekt je dvouletý – od září 2020 – do prosince 2022.

Projekt „Vzděláváme se pospolu III.“ je spolufinancován Evropskou unií.

Námi zvolené aktivity projektu jsou:

  • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol
  • Využití ICT ve vzdělávání v MŠ
  • Projektový den ve výuce (povinná aktivita)
  • Projektový den mimo školu
  • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ