fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
E-mail: reditelstvi@msrymarov.cz

  •   O nás  •    Kontakty  •    Dokumenty  •    Jídelníček  •    Ochrana osobních údajů  •    Veřejné zakázky  •   

Šablony I.

Operační program věda, výzkum, vzdělávání – „Vzděláváme se pospolu“ 2016 – 2018

 

Naše MŠ je zapojená do šablonových projektů.

Projekt se jmenuje „Vzděláváme se pospolu“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001714, spolufinancovaného Evropskou unií.

Hlavním cílem projektu je investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení. Cílem je podporovat základy vzdělávání rozvojem čtenářské a matematické gramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a také podporovat společné vzdělávání. Realizovat budeme aktivity zaměřené na osobností a sociální rozvoj pedagogů a personální aktivity, které zajistí lepší chod MŠ.

Projekt je dvouletý – od září 2016 – do srpna 2018.

Námi zvolené aktivity projektu jsou:

·       odborně zaměřená setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

·       sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

·       prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ formou dalšího vzdělávání pro pedagogické pracovníky (DVPP)

·       individualizace vzdělávání v MŠ

·       osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ v rozsahu 16 hodin

·       personální podpora MŠ – chůva

·       personální podpora MŠ – školní asistent