fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
E-mail: reditelstvi@msrymarov.cz

  •   O nás  •    Kontakty  •    Dokumenty  •    Jídelníček  •    Ochrana osobních údajů  •    Veřejné zakázky  •   

Šablony II.

Operační program věda, výzkum a vzdělávání – „Vzděláváme se pospolu II.“ 2018 - 2020

Mateřská škola Rýmařov, příspěvková organizace, využila výzvu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a předložila projektovou žádost řídícímu orgánu operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) k výzvě Podpora škol formou projektů zjednodušovaného vykazování – Šablony II. pro MŠ a ZŠ. Na základě této žádosti byl schválen projekt „Vzděláváme se pospolu II.“.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010181

Cílem projektu je poskytnout dočasnou personální podporu – chůva v MŠ. Aktivity umožňují vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem, resp. dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy. Dalším cílem je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, které vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí. Projektové vzdělávání bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí dětí. Dalším cílem je propojit teoretické znalosti ze školního prostředí pomocí sdílením zkušeností z různých škol a s jejich využitím v praxi.

Cílové skupiny projektu jsou děti v předškolním vzdělávání a pedagogičtí pracovníci školy.

Projekt „Vzděláváme se pospolu II.“ je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je dvouletý – od září 2018 – do srpna 2020.

Námi zvolené aktivity projektu jsou:

·       Personální podpora - chůva v MŠ

·       Vzdělávání pedagogických pracovníků - DVPP v rozsahu 8 hodin

·       Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol

·       Nové metody ve vzdělávání předškolních dětí

·       Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v MŠ

·       Projektový den ve škole

·       Projektový den mimo školu

  •  Komunitně osvětová setkávání