fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
E-mail: reditelstvi@msrymarov.cz

  •   O nás  •    Kontakty  •    Dokumenty  •    Jídelníček  •    Ochrana osobních údajů  •    Veřejné zakázky  •   

O nás

Mateřská škola Rýmařov jako právní subjekt vznikla sloučením čtyř příspěvkových organizací ke dni 1. 1. 2016. Sídlo ředitelství je na pracovišti Jelínkova 3, nachází se v blízkosti centra města a je dobře přístupné jak pro zaměstnance, tak i pro veřejnost. V jiné části města, u budovy školní jídelny prvního stupně základní školy, se nachází odloučené pracoviště 1. Máje 11. V okrajové části města při příjezdu od Bruntálu stojí pavilonové odloučené pracoviště Revoluční 30. Nejdále se nachází odloučené pracoviště, jednotřídní MŠ Zámecký park 6, Janovice.

Mateřská škola Rýmařov se skládá ze 4 pracovišť, z nichž 2 pracoviště mají svou vlastní školní jídelnu. Odloučené pracoviště Zámecký park 6 a Revoluční 30, mají pouze výdejnu stravy, dovoz je zajištěn domovníkem MŠ Rýmařov.

Ve všech mateřských školách se vzdělává celkem 238 dětí v 8 třídách. V převážné většině jsou třídy heterogenní.

Odloučená pracoviště a počty tříd:

Pracoviště:

MŠ Jelínkova, ředitelství - 2. třídy

OP 1. Máje 11 - 3. třídy

OP Revoluční 30 - 2. třídy

OP Zámecký park 6 - 1. třída


MŠ Jelínkova 3

Mateřská škola je netypické školní zařízení, přebudované z dobové vily z 20 let minulého století na mateřskou školu. Moderní kabát včetně vnitřního vybavení získala celkovou rekonstrukcí v roce 2008. Byla provedena rekonstrukce celé budovy, včetně vlastní vývařovny. Rekonstrukce půdního prostoru proběhla v měsíci dubnu a květnu 2009. MŠ je od 1. ledna 1996 právním subjektem.

Budova se nachází v oblasti klidové zóny, obklopená parkem, v blízkosti Základní školy a Střední odborné školy. Máme velmi blízko do zahrady Hedvy, tzv. „Flemdy“ a do přírody na okraji Rýmařova.

K MŠ patří zahrada o rozloze cca 2.450 m2. V roce 2015 se podařilo zrealizovat zahradu v přírodním stylu – Klíč k přírodě. Projekt zpracovala projektantka Ing. Pavla Kašubová, dřevěný mobiliář vyrobila f. TR Antoš Turnov.

Mateřská škola má 2 třídy s celkovou kapacitou 52 celodenních dětí.

Složení tříd:

• Zelený klíč - heterogenní od 3 – 7 let

• Červený klíč - heterogenní od 3 – 7 let

V budově ředitelství MŠ se nachází:

• V suterénu vývařovna, sklady potravin, zázemí pro provozní zaměstnance (3) a kancelář VŠJ (1), plynová kotelna (ve správě f. TEPLO Rýmařov), sklad čisticích prostředků.

• V 1. NP třída Zelený klíč – šatna pro děti, herna, třída, sociální zázemí, výdejna, zázemí pro učitelky (2) včetně knihovny na odbornou literaturu

• V 2. NP třída Červený klíč - šatna pro děti, herna, třída, sociální zázemí, výdejna, zázemí pro učitelky (2) včetně výtvarného kabinetu

• V 3. NP ředitelna, kancelář účetní, sborovna, zázemí pro DVPP


OP MŠ Revoluční 30

Mateřská škola je pavilónového typu a byla postavena v roce 1977. Nachází se nedaleko frekventované komunikace na kraji města. Zástavbová pozice školy je mezi ulicemi Revoluční, 8. května a Opavská. Velmi často bývá škola nazývána školou u hasičů, kteří mají své sídlo proti mateřské škole.

Za oběma pavilony mateřské školy je velká zahrada s pískovnou a dřevěným mobiliářem ve stylu přírodní zahrady (rekonstrukce proběhla v roce 2015 f. Hřiště hrou s.r.o., Turnov).

Mateřská škola má 2 třídy s celkovou kapacitou 54 celodenních dětí.

Složení tříd:

• Třída Zajíčci - děti od 3 – 7 let (vrchní pavilon)

• Třída Veverky – děti od 3 – 7 let (spodní pavilon)

Specifika budovy:

• Vrchní pavilon - šatna, herna a třída pro děti, sociální zázemí, výdejna, sborovna, zázemí pro učitelky (2).

• Spodní pavilon – šatna, herna a třída pro děti, sociální zázemí, výdejna, zázemí pro učitelky a školnici (2+1), vstup francouzským oknem na malou terasu a hřiště s dřevěným mobiliářem, spojovací chodba se schodištěm a vstupem do vrchního pavilonu. V zadní části spodního pavilonu je zázemí pro uklizečku a pracovnici provozu na výdej stravy (1), prostory bývalé vývařovny na dovoz a výdej stravy. Také se zde nachází zázemí pro domovníka (1) a plynová kotelna (ve správě f. TEPLO Rýmařov)


OP MŠ 1. Máje 11

Typizovaná čtyřtřídní budova se školní jídelnou. Nachází se téměř v centru města, v blízkosti budovy ZŠ pro první stupeň, sídliště Pivovarská a sídliště Větrná. Její dobré umístění umožňuje využívat veškerých výhod města, ale zároveň nejsme ochuzení o dostupnost přírodního prostředí (blízký les a louky).

K budově mateřské školy patří rozlehlá zahrada, vybavena průlezkami, houpačkami, domečkem se skluzavkou, Šapito-průlezkou z akátového dřeva, dvěma pískovišti s kryty, přelízka, oboustranná kreslící tabule, dvě soustavy prolézaček z barevného omyvatelného plastu, dřevěné lavičky, stoly, ohniště. V roce 2018 se z evropských dotací a projektu "Zahrady v přírodním stylu" se školní zahrada dovybavila o nový mobiliář - výukové učebny, vyvýšené záhony, výukové tabule, vodní hrátky.

Mateřská škola má 4 třídy s celkovou kapacitou 84 celodenních dětí.

Složení tříd:

• Třída Lištičky a Sovičky – děti od 3 – 7 let

• Třída Veverky - děti od 3 – 7 let

V budově MŠ se nachází:

• V suterénu vývařovna, sklady potravin, zázemí pro personál kuchyně (4) a kancelář VŠJ (1), výměníková stanice (ve správě f. TEPLO Rýmařov). Kancelář vedoucí učitelky, keramická dílna se šatnou, místnost s pecí na keramiku, sociální zázemí pro děti při    pobytu na zahradě nebo v keramice, kabinet VV, sklady.

• V 1. NP třídy Lištičky a Sovičky – šatny pro děti, herny, třídy, sociální zázemí, výdejny, zázemí pro učitelky (4) a školnici (1), sklad prádla a čisticích prostředků.

• V 2. NP třídy Zajíčci a Veverky - šatny pro děti, herny, třídy, sociální zázemí, výdejny, zázemí pro učitelky (4) a uklizečku (1).


OP MŠ Janovice, Zámecký park 6

Budova byla součástí janovického zámku, sloužila k bydlení pro služebnictvo. Dnešní tvář získal zámek v letech 1827 až 1850. V 19. a ve 20. století proběhly vnitřní úpravy a poslední vnější úpravy pochází z roku 1901. Zámek se stal trvalým sídlem janovické linie Harrachů za Karla Alfréda v druhé půli 19. století.

Od roku 1945 slouží jako jednotřídní MŠ s maximální kapacitou 26 dětí ve věku od 3 – 7 let.

V budově MŠ se nachází:

• V suterénu při vstupu do budovy se nachází šatna dětí, jídelna, výdejna, sklad čisticích prostředků, sociální zázemí pro děti, šatna pro učitelky a školnici (2+1)

• V 1. - NP herna a třída

• V 2. - NP lehárna a tělocvična s klavírem

Před budovou MŠ se nachází účelně vybavené nové multifunkční hřiště, které bylo v roce 2013 postaveno na pozemku společnosti Lesy ČR, f. TR Antoš Turnov. Těší se velké oblibě i u široké veřejnosti, neboť je veřejně přístupné. Hřiště bylo financováno ze zdrojů společnosti Lesy ČR s.p.