fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
E-mail: reditelstvi@msrymarov.cz

  •   Ochrana osobních údajů  •    Kontakty  •    Veřejné zakázky  •    O nás  •    Jídelníček  •    Dokumenty  •   

Projekty

Naše MŠ je zapojená do šablonových projektů. Projekt se jmenuje „Vzděláváme se pospolu“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001714, spolufinancovaného Evropskou unií.

Hlavním cílem projektu je investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení. Cílem je podporovat základy vzdělávání rozvojem čtenářské a matematické gramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a také podporovat společné vzdělávání. Realizovat budeme aktivity zaměřené na osobností a sociální rozvoj pedagogů a personální aktivity, které zajistí lepší chod MŠ. 

Projekt je dvouletý – od září 2016 – do srpna 2018.

Námi zvolené aktivity projektu jsou:

  • odborně zaměřená setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ
  • sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv
  • prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ formou dalšího vzdělávání pro pedagogické pracovníky (DVPP)
  • individualizace vzdělávání v MŠ
  • osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ v rozsahu 16 hodin
  • personální podpora MŠ – chůva
  • personální podpora MŠ –  školní asistent

Odkaz na ESI fondy: http://www.strukturalni-fondy.cz


Odkaz na OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-op-vvv