fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
E-mail: reditelstvi@msrymarov.cz

  •   Ochrana osobních údajů  •    Kontakty  •    Veřejné zakázky  •    O nás  •    Jídelníček  •    Dokumenty  •   

O školce

Mateřská škola byla otevřena 1. března 1973 jako závodní mateřská škola ( Hedva Rýmařov). Od ledna 1996 byla

v právním subjektu, jejímž zřizovatelem bylo město Rýmařov. Od ledna 2016 se stala odloučeným pracovištěm Mateřské školy Rýmařov se sídlem Jelínkova 3. (Po sloučení všech mateřských škol Rýmařova).

Je to typizovaná čtyřtřídní budova s kapacitou 112 dětí.

Umístěna je poblíž centra města v klidné obytné zástavbě vedle základní školy. Všude kolem je spousta zeleně, nedaleko je i lesík a pole.

K budově MŠ patří rozlehlá zahrada se dvěma zahradními domky pro ukládání vybavení.

Součástí je i kotelna, její obsluhu zajišťují pracovníci tepelného hospodářství města Rýmařova (TEPLO Rýmařov).

Samostatná MŠ se ŠJ.

Je tvořena 4 třídami, tři z nich jsou heterogenní a jmenují se Zajíčci, Veverky a Lištičky, 4. třída s názvem Sovičky je homogenní pro předškolní děti do 7 let.

Jsme tedy školkou s neoficiálním názvem "Školka u lesních zvířátek".

Zřizovatel mateřské školy může povolit výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třídě dle § 23, odst. 5, Školského zákona č. 561/2004 Sb. do počtu 4 dětí (24 + 4, celkem 28 dětí/třída), za předpokladu, že toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.


Pracovníci školy: celkový počet pracovníků je 15 + 1 externí, z toho 9 pedagogických, 6 správních zaměstnanců.