fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
E-mail: reditelstvi@msrymarov.cz

  •   O nás  •    Kontakty  •    Dokumenty  •    Jídelníček  •    Ochrana osobních údajů  •    Veřejné zakázky  •   

O školce

Mateřská škola byla otevřena 1. března 1973 jako závodní mateřská škola ( Hedva Rýmařov). Od ledna 1996 byla

v právním subjektu, jejímž zřizovatelem je město Rýmařov. Od ledna 2016 se stala odloučeným pracovištěm Mateřské školy Rýmařov se sídlem Jelínkova 3. (Po sloučení všech mateřských škol Rýmařova).

Je to typizovaná čtyřtřídní budova s kapacitou 112 dětí.

Umístěna je poblíž centra města v klidné obytné zástavbě vedle základní školy. Všude kolem je spousta zeleně, nedaleko je i lesík a pole.

K budově MŠ patří rozlehlá zahrada se dvěma zahradními domky pro ukládání vybavení. V roce 2018 se na školní zahradě instalovaly  nové prvky, a to výukové učebny, vodní systém pro hraní dětí, vyvýšené záhony na pěstování zeleniny, květin, výukové tabule, krmítka pro ptáky.

Součástí je i kotelna, její obsluhu zajišťují pracovníci tepelného hospodářství města Rýmařova (TEPLO Rýmařov).

Samostatná MŠ se ŠJ.

V současnosti se v provozu budovy MŠ nachází tři smíšené třídy, s věkovým složením dětí od 3 do 7 let. Třídy se jmenují Veverky, Lištičky a Sovičky. Jsme tedy školkou s neoficiálním názvem "Školka u lesních zvířátek".

Zřizovatel mateřské školy může povolit výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třídě dle § 23, odst. 5, Školského zákona č. 561/2004 Sb. do počtu 4 dětí (24 + 4, celkem 28 dětí/třída), za předpokladu, že toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.


Zaměstnanci školy: 6 pedagogů, 3 asistenti pedagoga, 5 provozních zaměstnanců.