fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
E-mail: reditelstvi@msrymarov.cz

  •   O nás  •    Kontakty  •    Dokumenty  •    Jídelníček  •    Ochrana osobních údajů  •    Veřejné zakázky  •   

POZDNÍ VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ Z MŠ - PORUŠOVÁNÍ ŠKOLNÍHO ŘÁDU

Vážení rodiče,


žádáme vás, abyste dodržovali konec provozní doby naší MŠ, který je v 16,00 hod.


V posledních dnech se objevují případy, kdy rodiče pro děti přichází přesně v 16,00 hod nebo bez omluvení v rozmezí mezi 16,00 – 16,30 hod. Jedná se o hrubé porušení Školního řádu a nedbalostní jednání, pro které může být dítě z docházky MŠ vyloučeno!


V 16,00 hod je konec provozní doby, což znamená, že budovu MŠ musíte nejpozději v 16,00 hod opustit. Po uplynutí provozní doby se na vaše děti v případě úrazu nevztahují pojistná plnění. V případě, že pedagog musí vzhledem k vašemu pozdnímu příchodu vykonávat nad dítětem dozor, musí škola v tomto případě přesčas proplatit. Tím vzniká MŠ finanční škoda, kterou dle občanského zákoníku budeme po zákonném zástupci vyžadovat (jedná se nejen o proplacení přesčasu učitelce, ale i dalších provozních nákladů).

V případě, že nejste schopni dítě z MŠ do 16,00 hod vyzvednout, okamžitě o této skutečnosti informujte učitelku ve své třídě nebo v jiné třídě dané MŠ, a domluvte s ní další postup. Přesto si MŠ nadále vyhrazuje právo na finanční kompenzaci.


Děkujeme za pochopení.

Božena Jarošová, ředitelka MŠ


http://www.msmt.cz/file/36627/