fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
E-mail: reditelstvi@msrymarov.cz

  •   Ochrana osobních údajů  •    Kontakty  •    Veřejné zakázky  •    O nás  •    Jídelníček  •    Dokumenty  •   

Informace pro nové rodiče

Vážení a milí rodiče,

blíží se začátek školního roku 2021/2022, seznamte se s informacemi, potřebnými k nástupu Vašeho dítěte do mateřské školy. 


Informace jsou obecného charakteru, pokud máte konkrétní dotaz, obraťte se na p. učitelky mateřské školy, do které je Vaše dítě přijato. Od pondělí 30. 8. 2021 budou seznamy dětí s rozdělením do tříd vyvěšeny v jednotlivých budovách u vstupních dveří.


Adaptační režim bude probíhat během měsíce září. Kdo má z rodičů možnost, může své dítě na prostředí mateřské školy zvykat postupně (dítě může odcházet domů po svačině, před obědem, po obědě...) Vše je na vzájemné domluvě mezi rodiči a učiteli (učitelkami) dané třídy.


Co je nejdůležitější - uvědomit si, že Vaše dítě jde poprvé do mateřské školy, že vstupuje:

  • do neznámé budovy a do třídy s jejím vybavením a hračkami
  • mezi cizí děti a dospělé
  • bude se muset přizpůsobit jinému režimu a požadavkům
  • bude komunikovat s "novou autoritou", paní učitelkou
  • bude odloučené od rodičů

A jak dítěti vstup do mateřské školy usnadnit?

Čtěte v pdf přiložený dokument, nebo pár rad najdete také na webu MŠ Rýmařov, v záložce Dokumenty, ve složce Rady pro rodiče.

Přejeme všem dětem úspěšný vstup do mateřské školy, rodičům hodně trpělivosti.

Za všechny zaměstnance
Božena Jarošová
ředitelka MŠ