fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
E-mail: reditelstvi@msrymarov.cz

  •   O nás  •    Kontakty  •    Dokumenty  •    Jídelníček  •    Ochrana osobních údajů  •    Veřejné zakázky  •   

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů


dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále též GDPR)

1. Zabezpečení webových stránek

1.1 Webové stránky odpovídají požadavku GDPR.
1.2 Mateřská škola Rýmařov nepoužívá cookies.

2. Soulad s GDPR

2.1 Mateřská škola Rýmařov má zpracovanou dokumentaci a zavedený soulad s obecným nařízením GDPR.
2.2 Mateřská škola Rýmařov je v oblasti ochrany osobních údajů zaměřena na minimalizaci zpracovávaných osobních údajů. Zpracováváme pouze údaje nezbytné pro řádný výkon naší práce (dáno Zákony a Vyhláškami, Nařízením vlády)
2.3 Mateřská škola Rýmařov spolupracuje s certifikovaným Pověřencem pro ochranu osobních údajů. Tímto Vám poskytneme maximální spolupráci při řešení případných rizik a prevenci vzniku bezpečnostních incidentů.

3. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

3.1 V případě potřeby odborné pomoci se obraťte na našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů

Pan Jiří Františák
Divadelní 1018/7,rnRýmařov, 795 01
+420 554 254 171, IČO 681 75 841
poverenec@rymarov.cz

4. Dozorový úřad

4.1 Máte-li pochybnosti o tom, že s vašimi osobními údaji nakládáme v souladu s právními předpisy, můžete se kdykoliv obrátit na nás prostřednictvím těchto kontaktních údajů:

Mateřská škola Rýmařov
Jelínkova 3, 795 01 Rýmařov
reditelstvijelinkova@seznam.cz
+420 732 786 713, IČO 62352733

4.2 Můžete se také obrátit přímo na dozorový úřad pro Českou republiku (ÚOOÚ):

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
+420 234 665 111 (Ústředna)
https://www.uoou.cz
posta@uoou.cz

5. Vaše práva

5.1 Kdykoliv se nás dotázat, jaké osobní údaje o vás (dítěti) zpracováváme, za jakým účelem a na základě jakého právního titulu. Pokud tak učiníte, odpovíme vám ve lhůtě nejdéle do 30ti dnů od přijetí vaší žádosti.
5.2 Můžete u Mateřské školy Rýmařov zažádat:
  • o omezení zpracování vašich osobních údajů. Pokud tak učiníte, okamžitě pozastavíme zpracování vašich osobních údajů a bezodkladně prošetříme situaci. O výsledku šetření vás budeme informovat.
  • o výmaz osobních údajů. Pokud tak učiníte, skartujeme všechny osobní údaje, které o vás zpracováváme, pokud k dalšímu zpracování nejsme povinni ze zákona (např. archivování). O realizaci výmazu osobních údajů, tzv. "být zapomenut", vyhotovíme skartační protokol, který vám bude v kopii zaslán.
  • o opravu/doplnění osobních údajů. Pokud tak učiníte, budou vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu doplněny, opraveny. Informace o přijatých opatření vám budou zaslány.
  • o přenositelnost osobních údajů. Pokud tak učiníte, budou vaše osobní údaje předány jinému správci. Informace o přijatých opatření vám budou zaslány.

6. Formuláře:

  • žádosti

7. Informace o zpracování osobních údajů

  • směrnice o nakládání s osobními údaji
  • informační memorandum
  • informační memorandum pro zaměstnance

Směrnice, Informační memorandum

Formuláře