fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
E-mail: reditelstvi@msrymarov.cz

  •   Ochrana osobních údajů  •    Kontakty  •    Veřejné zakázky  •    O nás  •    Jídelníček  •    Dokumenty  •   

Otevření mateřských škol - 2. 11. 2020

Vážení rodiče,


v pondělí dne 2. 11. 2020 se všechny mateřské školy otevřou bez omezení. 

Připomínám důležité informace:

  1. při vstupu do budov mateřských škol si prosím dezinfikujte ruce,
  2. děti si před vstupem do třídy nejprve umyjí ruce mýdlem,
  3. v šatnách dětí dodržujte vzdálenost 2m,
  4. v prostorách budov mateřských škol se zdržujte pouze na nezbytně nutnou dobu,
  5. nevstupujte do tříd,
  6. při rozhovoru s učiteli dodržujte taktéž minimálně 2m odstup.


V mateřských školách z důvodu např: uzavření škol, PN, budou chybět učitelé. Zástup je zajištěn pedagogy ze Střediska volného času.

Pokud Vaše dítě nenastoupí do mateřské školy, nezapomeňte informovat své třídní učitele. Děti s povinnou předškolní docházkou omluvte písemně (např. email, sms...). Přes facebook třídy se dozvíte podrobnější informace ke vzdělávání omluvených budoucích prvňáčků. 


Božena Jarošová, ředitelka