fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
E-mail: reditelstvi@msrymarov.cz

  •   Ochrana osobních údajů  •    Kontakty  •    Veřejné zakázky  •    O nás  •    Jídelníček  •    Dokumenty  •   

Mimořádné opatření, platné od 21. 10. 2020 - roušky

Vážení rodiče,


vkládám odkaz na nově Ministerstvem zdravotnictví a vládou vydané mimořádné opatření k nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami, s účinností od 21. 10. 2020 do odvolání.


Odkaz ZDE


Nejdůležitější citace z daného mimořádného opatření:

1. Všem osobám se s účinností ode dne 21. října 2020 od 0:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to:

a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj),

b) v prostředcích veřejné dopravy,

c) na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy,

d) v motorových vozidlech, ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze osoby z jedné domácnosti,

e) na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.


2. Zákaz podle bodu 1 se nevztahuje na:

a) děti do dvou let věku,

b) děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující v dětské skupině,

c) žáky a pedagogické pracovníky 1. stupně základní školy v budovách škol a školských zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, mimo jejich společné prostory,

atd.


Mimořádné opatření se nevztahuje na děti a učitele v mateřské škole, ale doporučuji nosit roušky všem učitelům v našich mateřských školách a předejít tak onemocnění pedagogů i provozních zaměstnanců z důvodu zajištění provozu mateřských škol.


Děkuji všem rodičům i zaměstnancům za spolupráci při dodržování mimořádných opatření.


Božena Jarošová, ředitelka