fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
E-mail: reditelstvi@msrymarov.cz

  •   Ochrana osobních údajů  •    Kontakty  •    Veřejné zakázky  •    O nás  •    Jídelníček  •    Dokumenty  •   

Provoz jednotlivých mateřských škol od 18.5.2020

Vážení rodiče,

vedení Mateřské školy Rýmařov vám děkuje za spolupráci při zjišťování docházky dětí a jejich návratu do mateřských škol. Na základě zjištěných skutečností se budovy 18. 5. otevřou v omezeném provozu následovně:

 • MŠ Jelínkova - obě třídy Zelený i Červený klíč
 • MŠ 1. máje - tři třídy - Lištičky, Sovičky, třídy Zajíčci a Veverky budou spojeni na Veverkách
 • MŠ Revoluční - děti ze třídy Zajíčků budou taktéž spojeni ve třídě Veverek
 • MŠ Janovice


Shrnutí nejdůležitějších informací:
 • Zákonný zástupce (přivádějící doprovod dítěte) musí v den nástupu dítěte do MŠ odevzdat třídní učitelce vyplněné Čestné prohlášení - ke stažení ZDE
 • Neshlukujte se v prostorách MŠ, dodržujte odstupy 2 m nejen v budově MŠ, ale i před budovou.
 • Roušky děti dětem v šatně sundejte a uložte do uzavíratelného sáčku.
 • Omezte pobyt v šatně MŠ na dobu nezbytně nutnou.
 • Nevstupujte do třídy MŠ.
 • Nenoste s dětmi hračky do MŠ.
 • Připravte děti na nový zvyk - před příchodem do třídy si umýt ruce mýdlem - kontroluje učitelka.
 • Vybavte své děti dostatkem vhodného oblečení i obutí na školní zahradu.

Děkujeme za zodpovědný přístup a respektování nastavených podmínek provozu mateřských škol.


Božena Jarošová
ředitelka MŠ